WILLY FLOCK

Waisenhusgutter ved Christiania Opfostringshus 1918-1978.

. .

226001

Hilsen på forsatsbl., ellers et pent eks.

På lager