J.W. Cappelens Antikvariat

Det skulle gå mer enn 100 år fra første generasjon Jørgen W. Cappelen startet forlag og handel med bøker i 1829 til hans barnebarn og tredje generasjon Jørgen W. Cappelen stiftet J. W. Cappelens Antikvariat i 1938. Sistnevnte hadde under sin læretid i Tyskland 1909-1911 fattet interesse for omsetning av eldre og sjeldne bøker, men det skulle ta tid før denne interessen materialiserte seg i et eget antikvariat. I tiårene mellom læretid og oppstart av egen virksomhet ble også miljøet av bibliofile og boksamlere som han møtte i Bibliofilklubben, viktig.

I 1937 sendte han Oskar Halvorsen til London for å gjøre innkjøp, og våren 1938 ble antikvariatet åpnet i Kirkegaten 15 i kvadraturen i Oslo. Første katalog inneholdt en fin samling norvegica, med Edy’s «Picturesque Scenery of Norway” som det mest mest sjeldne og dyrebare verk. Dette var priset til kr 1 000,-. I dag ville dette verket vært priset til minimum 300 000,-.

Allerede året etter oppstarten, i 1939, forlot Oskar Halvorsen antikvariatet for sammen med sin bror Birger å overta en eldre bok- og papirhandel. Sigurd Engelstad, som var aktiv i bibliofilklubben, overtok da som sjef. I hans tid ble antikvariatets viktige katalog nummer 15 utgitt: ”Norge i kart gjennom 400 år”. Denne skulle i årenes løp bli et viktig referanseverk for samlere og antikvarbokhandlere. I 1952 ble Asbjørn Lunge Larsen ny sjef, og antikvariatet vokste i format. I 1965 overtok Paul Bottn sjefsstolen. Han skulle bli en legende blant samlere og kolleger. I tillegg til å være en personlighet utenom det vanlige, var han i besittelse av en enorm kunnskap om sitt fag. Han stod i sin stilling til sin død i 1999. Fra samme år og frem til i dag har familien igjen vært representert i driften ved daglig leder og eier, femte generasjon Jørgen W. Cappelen.

Det er ikke bare de daglige lederne som gjennom årene har satt sitt preg på driften. Andre svært viktige medarbeidere har vært Idar Nilstad, Richard Sørbø, Kamilla Aslaksen, Per Otto Løvstad, og i dag Runar Mykletun. J. W. Cappelens Antikvariat har, i likhet med andre tradisjonsrike antikvariater, vært et viktig lærested og springbrett for ansatte som senere har startet opp sitt eget antikvariat, deriblant Oskar Halvorsen, Asbjørn Lunge Larsen, Idar Nilstad og Richard Sørbø.

Foruten daglig drift og utgivelse av spesielle kataloger har firmaet avholdt viktige og regelmessige bokauksjoner. Dette virker fremdeles å være en form boksamlere setter pris på. Årsakene til dette er nok forskjellige. Som samler får man gjennom oppnådde auksjonspriser verdsatt egen samling, det selges ofte sjeldenheter og man treffer likesinnede menighetstilhørere.

J. W. Cappelens Antikvariat har hatt lokaler på en etter hvert ganske lang rekke adresser. Virksomheten ble værende i Kirkegaten 15 fra oppstarten og til begynnelsen av 1990-årene. Man ønsket seg da til en del av byen med mer mennesker, og fant nytt lokale i Universitetsgaten 20, på hjørnet av Christian IV´s gate. En ideell beliggenhet , midt mellom Norlis Bokhandel og Norlis Antikvariat.

Ti år senere kom kaffebarenes inntreden i bybildet, og butikken måtte vike for Deli de Luca. Virksomheten holdt i en kortere periode til i Akersgaten, før det ble flytting til Tollbugaten. De fire årene her ble antikvariatets siste periode i Oslo sentrum. I januar 2010 ble virksomheten flyttet til Bjerke Gård på Tanum i Bærum.