K KNUDSEN

Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning.

. .

247458

Knud Knudsen (1812-1895), norsk skole- og språkmann, kjent for sitt arbeid for morsmålsundervisningen og for fornorsking av det dannede talemål og det dansk-norske skriftspråk, også kalt «bokmålets far» eller «riksmålets far». Adjunkt ved Oslo katedralskole 1846, fra 1852 overlærer samme sted. Stor betydning fikk videre hans store fornorskingsordbok Unorsk og norsk eller fremmedords avløsning (1881). De færreste av hans forslag til avløserord har slått gjennom, men enkelte, som allmennskole, bakstrev, ordskifte er blitt vanlige. (Store Norske Leksikon).

På lager