JOHS. TEIGLAND

(TEIGLAND) Teiglands gard og ætt.

. .

225635

Navn på foromsl. Håndskrift på en verso-side. 3 brever fra forfatteren innmontret på foromsl.’s verso.

På lager