SVENSKT FÖRFATTARLEXIKON 1900-1940. Biobibliografisk handbok till Sveriges moderna litteratur. Utarbetad av Bengt Åhlén m.fl. Band 1-3.

. .

57249

På lager