SIM SANDER

(SCHIBBYE, EINAR) Lugar nr. 36. Kriminalroman.

. .

58007

Navn på smusstittelbl., ellers et pent eks. Einar Schibbye, 1900-1959, kringkastingsmann. Uvanlig.

På lager