(RIKSHOSPITALET) Norsk Sykehusarkitektur. Fortidsminneforeningens årbok 2000.

. .

605254

Med bl.a. artikkel om Rikshospitalet av Per E. Børdal.

På lager