HENRIK IBSEN

Peer Gynt. Ein dramatisches Gedicht von…Uebersetzt von L. Passarge.

. .

242424

Andre utgave av første tyske oversettelse, som utkom i 1881. Syv siders forord av oversetteren, trykket første gang i utgaven fra 1881. Ibsen sier i et brev til Ludwig Passarge i 1880 ‘anser jeg ‘Peer Gynt’ for den, der mindst egner sig til at forståes udenfor de skandinaviske lande…’. Men Passarge tok ingen notis av advarslene og oversatte stykket.

På lager