STEN, ANNE MARGRETHE LUND OG OLAV VIKEN. FOYN

Pasienters rettsstilling: Allmennlegetjenesten i Norge i dette århundret. Klagebehandling i helsesektoren. Pasientforsikring og objektivisert erstatningsansvar ved pasientskader.

. .

50253

Navn på forsatsbl.

På lager