(OSCARSHAL) Oscarshal. Udgivet og forlagt af Chr. Tönsberg.

. .

225992

Hakk ved øvre og nedre kapitél. Liten knekk i nedre, venstre hjørne på bakdekkelen. Bretter på for- og ettersatsbl. Små skjolder i ytre marg på tittelbl., 1. og 7. plansje samt på tekstsidene, ellers et eks. med rene og fine plansjer. 8 sider med forklarende tekst på norsk, tysk og engelsk. Nils Messel: Kunst og Kultur nr. 4, 1990, s. 229. Oscarshall, kongelig lystslott ved Frognerkilen på Bygdøy, oppført 1847-1852 av den danske arkitekt J. N. Nebelong etter oppdrag av kong Oscar I.

På lager