finn (red.) Jor

Ord på veien. Hver uke hele året. Redigert av …

. .

245542

‘[…] Cappelens Forlag har invitert 52 kjente kvinner og menn i Norge til å velge hver sitt stykke litteratur og gi en kort begrunnelse for sitt valg […]’.

På lager