EILERT SUNDT

Om Piperviken og Ruseløkbakken. Undersøgelser om Arbeidsklassens Kaar og Sæder i Christiania. Ved…Cand. theol. Udgivet af Selskabet for Folkeoplysningens Fremme som 2det Tillægshæfte til «Folkevennens» 7de Aargang.

. .

247894

Undersøkelsen ble foretatt sommeren og høsten 1855 av student E. Iversen, forstanderen for oppdragelses-anstalten Toftes Gave, etter et utarbeidet spørreskjema av Sundt.

På lager