(PER) NISSEN

Oberst Nissens kart over DET NORDLIGE NORGE. Navnefortegnelse til hovedkartet.

. .

246972

Eksemplaret har tilhørt ‘Ingeniørvaabnets Bibliothek’, og har deres diskrete stempel øverst på fordekkel og tittelblad. Forøvrig bære eksemplaret lite preg av å ha tilhørt et bibliotek, med bare en liten klassifikasjonssignatur på rygg og øverst til venstre på fordekkel. Kartet er pent, med bare en mini-rift/hakk i en av kantene.

På lager