WILHELM MUNTHE

(MYRE, OLAV) Olav Myre på sekstiårsdagen.

. .

248219

Trykt i 33 nummererte eksemplarer, hvorav dette er nr. 15, i anledning av Olav Myres sekstiårsdag, den 17. oktober 1938.

På lager