ETHAN M. RASIEL OG PAUL N. FRIGA

McKinsey i praksis. Hvordan forstå og implementere McKinseys metoder. Oversatt av Espen Kvalheim.

. .

56939

Stempel på forsatsbl.

På lager