STIG, RED.) (SÆTERBAKKEN

Marginal. Skandinavisk skriftserie. Hefte 1 (av 5). Viet i sin helhet til William Faulkner og hans forfatterskap.

. .

250284

I tillegg til å være redaktør bidrar Sæterbakken med en lesning av Absalom, Absalom!

På lager