TALLAK LINDSTØL

Mandtallet i Norge 1701 samt Oplysninger om Folkemængdens Bevægelse i Norge i det 16de og 17de Aarhundrede, bearbeidet og udgivet af Tallak Lindstøl.

. .

246333

På lager