SIGMUND MJELVE

Landskap. Fire pseudonymer fra Kirgisersteppene og andre steder. Dikt.

. .

43375

Debut. Sigmund Mjelve, 1926-1995, født i Kina, utdannet siviløkonom. ‘Asiatisk velde og visdom, euroeisk rus og uro’, slik blir han, sikkert riktig, karakterisert i ‘Norges litteraturhistorie’ fra 1998. ‘Rytterne som kom langveis fra: De snakket om/den tredje verden,/ikke der du er,/ikke der jeg er/De sa:/Der bor ingen død./Ingen spør der, svarer der,/vet, vites, – der står/det store anderledes./Der, sa de,/er møtestedet.’.

På lager