HENRICH FRANTZEN BLICHFELD

Kort Efterretning om Bergverket i Sundhordlehn udi Bergens Stift i Norge, til Oplysning om Sandhed og Befordring af Rigets Nytte, samt for at forebygge saavel de nærværende som tilkommende Verkets Eieres Skade. Kiøbenhavn 1771.+ Første tillæg til den i Aaret 1771 udgivne Efterretning om Bergverket i Sundhordlehn udi Bergens Stift i Norge, til Oplysning om Sandhed og Befordring af Rigets Nytte. Forfattet af … Kiøbenhavn 1772.

. .

605098

På lager