BOLETTE MARIE JENSEN

Kogebog til Brug saavel i daglige, tarvelige Huusholdninger, som til Anretninger ved større og mindre Selskaber. af…

. .

245468

‘Forord. Idet jeg troer at imødekomme Manges Ønsker, da jeg flere Aar har været opfordret hertil, vover jeg, inden jeg (om Gud vil) indtræder i en høiere Alder, at overlevere denne lille Kogebog (mine egne i nogle og Fyrgetyve Aar samlede Erfaringer, saavel i Huusholdninger i Almindelighed, som ved Selskabsanretninger i Særdeleshed) til mine ærede Søstre med Ønsket om, at disse Blade maatte blive Eder til Nytte og Veiledning, saavel i større, som mindre Huusholdninger.’ Bolette Marie Jensen, ‘Byens første Kogekone’ (Johanne Vogt: Statsraad Colletts hus og hans samtid, s. 36). Notaker 234.

På lager