A. M. MANGOR

Kogebog for smaa Huusholdninger, indeholdende Anviisning til forskjellige Retters og Kagers Tillavning, med nøiagtig angiven Maal og Vægt, af…, født Bang.

. .

248986

Eget forlag. Anna Maria Bang, (gift Mangor 1800) 1781-1865. ‘Jeg havde mistet min Mand og vidste slet ikke, hvorledes jeg skulle slaa mig igennem for Fremtiden. Saa fandt jeg paa at samle Opskrifter paa alle slags Retter, Kager og Salater, skjønt jeg, – det ved den gode Gud, – ikke havde Raad til at spise dem.’. I 1910 var det trykt 220.000 eksemplarer. Vegenfeldt og Kornerup (779a).

På lager