EIVIND / FRANCIS BULL BERGGRAV

(IBSEN) Ibsens sjelelige krise. Brand. Bruun. Innlegg ved doktordisputas.

. .

14156

Opponentenes innlegg til Halvdan Wexelsen Freihovs disputas 22. februar 1937. Avhandlingen het «Henrik Ibsens ‘Brand’ – litterær-psykologisk studie.’

På lager