VILHELM KRAG

Heirefjæren.

. .

249523

Ded. fra Vilhelm Krag, datert ‘5/11. 28’, på smusstittelbladet: ‘1ste Exemplar skal du have, min kjære Sister D(?)ikken. Din hengivne Bror Vilhelm.’ (+ fire linjer til). Omslagsillustrasjon av Sverre Pettersen.

På lager