GASTRONOMISK REVUE. Organ for Norsk Gastronomisk Forening. 2. aarg. Nr. 1-12.

. .

220560

Svak skjold i nedre venstre hjørne av materien. Foruten fagstoff, inneholder tidsskriftet også en del oppskrifter.

På lager