GAMLEBYEN I OSLO. Innstilling om de antikvariske verneverdier. Utgitt av Riksantikvaren, mai 1980 i samarbeid med Byantikvaren og Universitetets Oldsaksamling.

. .

605455

På lager