ANNE CATHRINE RØED

Foreldelse av fordringer. Kommentarer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte foreldesesbestemmelser i spesiallovgivningen.

. .

608697

På lager