AKSEL SANDEMOSE

Fesjå. Nr. 1-4.

. .

247875

Opplag: Anslått til i underkant av 800 eks. Bilagt med ‘Efterskrift til «En flyktning krysser sitt spor»‘, 80 sider. ‘Fesjå’ er den mest sjeldne av Sandemoses publikasjoner. Johansen og Væth s. 12/13.

På lager