KARSTEN ALNÆS

Felttoget. Roman.

. .

213241

Liten rift på det ytre vareomsl. Navn på forsats. Omslag av Reidar Gjørven. Med ekstra typografisk vareomslag: Første pris i Aschehougs romankonkurranse 1976. Alnæs’ 2. bok.

På lager