OTTO RUGE

Felttoget. General Otto Ruges erindringer fra kampene april – juni 1940. Redigert og med innledning av Olav Riste.

. .

51496

Navn (Magne Skodvin) på forsatsbl.

På lager