STEIN RIVERTON

(ELVESTAD, SVEN) Kungens nål / Vår tids mördare.

. .

242470

Dette er den svenske 1. utgaven som i Schiøtz/Ringstrøm står listet under II,A (s. 95)., dvs. svenske førsteutgaver som ikke helt eller delvis er utgitt i ordinær bokform på norsk.

På lager