DEN RØDE STORE VISEBOKA. Redaksjon: Thorbjørn Egner, Yukon Gjelseth, Alf Prøysen og Kåre Siem. Arrangert og illustrert av Thorbjørn Egner. Notetegninger: Johnny Nilsen.

. .

58281

På lager