STÅLE ESKELAND

Den psykiatriske pasient og loven. En innføring i lov om psykisk helsevern.

. .

50403

Forleggerstempel på forsatsbl.

På lager