(LA MARTINIERE)

De noordsche weereld; vertoond in twee niewe, aenmercklijcke, derwaerts gedaene reysen: D’eene van de heer Martiniere, Door Norwegen, Lapland, Boranday, Siberien, Samojessie, Ys-land, Groenland en Nova-Zembla: Met de beschrijvingh van der inwoondere, seeden, gewoonten, overgeloven, gestalte, dragten, en huysen: De koophandel, met haer gedreven: En dwalingh der weereld-beschrijvers, soo in de plaetsingh als uytstreckingh van Groenland en Zembla. D’andere, van de Hamburger Frederick Martens, Verrightt nae Spitsbergen, og Groenland, in’t Jaer 1671. Met nauwkeurige Aenteeckeningh van de gelegenheyd deses Lands, en Desselven uyterste Deelen: Van de Zee; ‘t Ys; de Lught; de daer wassende verscheydene Kruyden; de sigh daer onthoudende Vogelen, Dieren, Visschen, Walvisschen en Zee-qualmen. Vertaeld, en doorgaens met toe-doeningen verrickt, door S. de Vries. Met een goed getal nae’t leven afgeteeckende Figuren.

. .

249270

Schiötz 563p**. Første hollandske utgave av La Martiniere’s «Nouveau voyage vers le Septrention,…» (1671) og Friedrich Marten’s «Spitzbergischer oder Grönlandischer Reise-Bescheibung» (Hamburg 1675). Oversatt, tilpasset og kommentert av Simon de Vries.

På lager