DANSK-SVENSK DIALOG. Tilegnet bogtrykkeren og vennen Nils Mauritzon på 60-aars fødselsdagen, 22 juni 1968 fra P.B.H.-klubben.

. .

407537

Hakon Stangerup: «Kan vi ikke lide svenskerne?». Åke Runnquist. «Det är synd om danskarna».

På lager