BERETNING OM FOLKEMÆNGDEN OG SUNDHEDSTILSTANDEN I CRISTIANIA i Aaret 1886. Udgiven efter Foranstaltning af Sundhedskommissionen i Christiania.

. .

605236

På lager