BERETNING OM FOLKEMÆNGDEN OG SUNDHEDSTILSTANDEN I CRISTIANIA i Aaret 1881. Udgiven efter Foranstaltning af Sundhedskommissionen i Christiania.

. .

605231

Navn på fordekkel.

På lager