PER RYGH

(BENTSEN) Carl Fredrik Bentsen. En biografisk Skisse skrevet for Slægten.

. .

225873

Ded. fra ‘Forfatteren’ på fordekkelen.

På lager