MAGNUS ANDERSEN

70 års tilbakeblikk på mitt virke på sjø og i land.

. .

41050

Lang ded. (5 linjer) fra Magnus Andersen (forfatteren) til ‘Hr. Konsul S. Steekmest.’ Datert 22/05-33.

På lager