Viser 19969–19980 av 27237 resultater

Plassholder

Om Marit og trollsteinen.

1500 kr

Totalt 17 A4-ark (det meste er maskinskrevet) med utdrag av manuskript, korrekturark, presentasjon av fortellingen, tegninger m. m. på et eller annet vis knyttet til “Om Marit og Trollsteinen”. Inkludert blant annet Røsbaks godt og vel halvsidelange presentasjon av prosjektet: “I juni skal norske unger [i barnetimen] bli kjent med ei femårsgammal jente. Hu heter Marit og bor i et rødt lite hus som ligg ved en granskog. Hu bor nær besteforeldra sine som har gard, og fortellinga begynner med at Marit er med på kalveslippet første gongen. Handlinga er lagt til det miljøet som je Ove Røsbak, kjenner best […].

CAP245510 Ove Røsbak
Plassholder

Om moderne kunst.

150 kr CAP49416 PAUL KLEE København.   1947  8vo.  Tekst + 30 s. illustrasjoner.  26 s.  Orig. omsl.  Omslaget noe falmet og noe skrapet langs kantene, ellers et fint eksemplar 
Plassholder

Om mundtlig Rettergang og Edsvorne. Indberetning i Anledning af en efter offentlig Foranstaltning foretagen Reise i England, Skotland, Frankrig, Belgien og de preussiske Rhinprovinser, for at undersøge og indsamle Erfaringer angaaende disse Institutioner.

1000 kr

Liten sprekk i ryggens øvre kant.Noe brunplettet på de første og siste sider. Ellers et fint eksemplar

CAP58980 E AUBERT Christiania.   1849  8vo.  (V) + (2) + 668 s.  Priv. skinnryggbd. med gulldekor  Rygg og kanter skrapet og falmet