Viser 1897–1908 av 27237 resultater

Plassholder

(HOLBERG, LUDVIG) Kiöbenhavnske Samlinger af rare Trykte og Utrykte Piecer. 1. Bind. Holbergiana. (Heri 4 førstrtrykk av Holberg).

900 kr

Lite stempel nederst på portrett og tittelblad. Ehrencron-Müller I, 505. Inneholder også ‘Fortegnelse paa Baron L. Holbergs saavel trykte, som utrykte skrifter’.

CAP243862 (Kiøbenhavn).   -1755  8vo.  Kobberstukket portrett og tittelblad + 3 mindre kobberstikk..  494, (2) s.  Enkelt noe senere skinnryggbd.  Bindet med slitasje. Materien ren og fin.