Viser 1–12 av 26 resultater

Plassholder

(GRAM, JULIE) Tante Julies Opskrifter. 126 af hendes bedste Retter.

350 kr

Meget svak skjold i nedre marg. Navn på forsatsbl. Bind og illustrasjoner av Arnold Thornam. Liten bok med interessant forord, viser spesielt til reiser og utenlandske (italienske) retter. Julie Gram, 1843-1928, P. A. Munchs datter, gift med konsul Gram i Drammen. Sundseth 1198. Notaker 172.

CAP219449 Kristiania.   1922  8vo.  Illustrert.  (12) + 77 + (1) + (2 blanke) s.  Orig. dekorert helsjirtingbd. med vareomsl.  Skjold og noen hakk på vareomsl. 
Plassholder

(OLSEN, INGA) Kogebog for hvermand. Veiledning i efter de billigste og letteste fremgangsmaader at koge, stege, bage, sylte, stue o. s. v. alle de i husholdninger almindelig forekommende retter og madvarer. Af en husmoder.

700 kr

Håndskrevne oppskrifter (med blyant) på forsatsene og på noen sider. Utgitt anonymt. Inga Olsen, 1859-1945, gift med forlagsbokhandler Aksel Olsen, som utgav bøkene. Notaker 356.9.

CAP218901 Kristiania.   1890  8vo.  223 + (1 blank) s.  Orig. kart. bd. med sjirtingrygg. Liten rift ved ytre fals.  Deklene litt smusset. Flekk på de 4 siste sider. 
Plassholder

HEMMETS KOKBOK. Utgiven av Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Tjugunionde upplagan med särskilda anvisningar och råd om matlagning med elektricitet och gas.

500 kr

Små eselører på de første ti sider, ellers et meget pent eks. I 1927 trykt i 311000 eksemplarer. «Hemmets kokbok» är en kokbok för det borgerliga hemmet; den innehåller huvudsakligen vad man kunde kalla god husmanskost, men därjämte även ett ej ringa antal finare, och naturligtvis dyrare, rätter för mera festliga tillfällen.». Det var forstanderinnen ved Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala, Ida Norrby, som ba Carl Larsson om å lage et nytt forsidebilde til denne boken. Det velkjente maleriet med Martina med frokostfatet, pryder alle utgaver fra 1908. Det sies at Ida Norrby ville ha bort ølflasken på bildet. Da ble Larsson fornærmet og sa ‘käringen kunde rita omslaget själv!’.

CAP214161 Stockholm.   1926  8vo.  X + 462 s. + XVI plansjer, hovedsaklig i farver s.  Orig. dekorert (i farver) helsjirtingbd. 
Plassholder

Illustreret Kogebog af Fru…

250 kr

1095 oppskrifter. Vegenfeldt og Kornerup 1100.

CAP217861 IDA SPIES København.   1928  8vo.  Illustrert med 14 plansjer, noen i farver..  252 + (4 reklame) s.  Orig. dek. skinnryggbd.  Ryggen falmet. Skraper på skinnet. 
Plassholder

Kogebog for smaa Huusholdninger, indeholdende Anvisning til forskjellige Retters og Kagers Tillavning, med nøiagtig angiven Maal og Vægt. Syttende forbedrede og forøgede Oplag. + Fortsættelse af Kogebog for smaa Huusholdninger, indeholdende Anviisning til at tillave forskjellige Retter, Kager, Compotter og Salater m. m., efter nøiagtig angiven Maal og Vægt. Tolvte forøgede Udgave. + Syltebog for smaa Husholdninger, indeholdende Anviisning til forskjellige Frugters Syltning, med et Tillæg om Saltning, forøget med lithographerede Tegninger af en Oxe, en Kalv, et Lam og et Sviin, saaledes afridsede, som Kjødet afhugges, og med en oplysende Text om dets Anvendelse. Trettende Oplag.

1200 kr

Mini-flekk i margen s. I-XVIII (bd.I), ellers ren materie. Vegenfeldt og Kornerup (779a, 779b, (?)).

CAP219049 A. M MANGOR Kjøbenhavn.   1871-1873-1873  8vo.  XXIV + 293 + (1 blank) + (2) + X + 242 + XII + 160 + (7) + (3 blanke) s.  Bundet i et samt. skinnryggbd. Brist ved bakre, ytre fals og slitt i hjørner.  Små hull i forsatsbladene.