Viser 1–12 av 125 resultater

Plassholder

(SMITH, HENRIK) En Bog om Pestilentzis Aarsage forvaring oc Lægedom der imod / tilsammen dragen aff Lærdemænds Bøger / Aff Henrik Smidt udi Malmø / oc først udgaaet ved Prenten. Anno M. D. XXXV. Nu offverseet / forøget oc forbedret. Anno M. D. LVII. Prentet i Kiøbenhaffn / Aar 1650. + En liden Bog om Menniskens Vand / oc anden naturlig Affgang / hvorledis de skulle besees / oc der om dømis / skreffven oc tilsammen dragen aff Doctore Laurentio Frisco. Fordansket aff Henrik Smid udi Malmø / Anno M. D. LVII. Prentet i Kiøbenhaffn / Aar 1650.

2500 kr

Siste s. i bd. II mangler. Gjennomgående liten skjold i nedre marg/hjørne. Bruksspor i snittet. Tittel skrevet på forsatsbl. Henrik Smith (Smid), født i slutten av det 15. aarh. i Malmø – 1563, dansk lege og humanist. Alle hans skrifter er av fremragende kulturhistorisk betydning og gir et glimrende bilde av tidens medisinalforhold. Bibl. Dan. I,(798-799)

CAP219239 HENRICK SMIDT Kiøbenhavn.   1650  8vo.  (12) + 73 + (1) + (8) + 37 + (1) s.  Nyere enkelt skinnryggbd. uten ryggtittel, marmorerte dekler.  Gjennomgående litt "fliset" i øvre snitt, noe som har ført til at enkelte bokstaver i øvre, høyre hjørne har falt ut. Hakk i margen s. 43/44 med teksttap av trykk i margen. Enkelte s. med rifter. Bokstavtap på siste s. i bok II.