Viser 1–12 av 85 resultater

Plassholder

(BOYE, ENGELBRECHT) Forhandlinger ved Mag. Ridder, Rector Engelbrecht Boyes jubilæum den 26de Juli 1832.

500 kr

‘Da med Aaret 1832 det femtiende Aar var oprundet, siden Mag. Ridder, Rector Engelbrecht Boye begyndte sin Bane som offentlig Skolelærer, sammentraadte de fire ældste af hans i Throndhjem værende Disciple, Postmester Lund, Politiemester Lysholm, Stiftsoverretsprocurator Wahl og Pastor Schönheyder, for at overlægge, hvorledes man ved en passende Ihukommelse af hans Jubilæum kunde uttrykke den Agtelse og Erkjendtlighed, hvormed de vare overbeviste om at den hæderlige Olding mindedes, ligesom af dem selv, saaledes ogsaa af de Mange, der i det svundne Halvsekel havde været hans Disciple, og hvormed de ogsaa viste at han betragtedes af sine nærværende Lærlinger og disses Forældre eller Foresatte…’.

CAP242606 Throndhjem.   8vo.  43 s.  Senere helsjirtingbd.  Tittelblad forsterket, og de siste par blader med noen få brunpletter. Forøvrig er materien ren. 
Plassholder

(CHRISTIAN IV) KONNING CHRISTIANS DEND FIERDIS RECES. Kbh. 1643. (10), 363, (22) s. + Hereffter følger de Forordninger, som endnu hereffter til anderledis befalet vorder, skal holdis, oc effterkommis. Kbh. 1743. (2), 103, (3) s. + Konning Christians dend Fierdis. Rigens Ræt oc Deele, paa ny overseet oc til Trycken forfattet. Kbh. 1643. (52) s. + Konning Christians dend Fierdis Bircke-Ræt, paa my ofverset oc forfattet. Kbh. 1643. (18), (90) s.

2000 kr

‘Innholdsfortegnelse’ skrevet på friblad. Bibl. Dan. I, 638

CAP39564 Oslo.   8vo.  Portretter mangler..  Nyere helpregamentbind.  Bindet litt smusset. 
Plassholder

(GROSLEY, PIERRE JEAN) Les Iniquités Découvertes ou Recueil des Pieces, curieuses & rares qui on t paru lors du procés de Damiens.

1500 kr

Book plate on front end paper. Tiny hole after book woorm on back hinge. Robert Francois Damien (1715-1757) attempted to assassinate Louis XV at Versailles. He was subsequently tortured and executed. Mainly by Pierre J. Grosley (1718-1785), with «Extraits de la Gazette francoise d’Amsterdam depuis le 7e janvier 1757, jusque a la fin du procès.»

CAP208304 Londres (i.e. Paris).   1760  8vo.  Woodcut title-page vignette, woodcut headpieces and tailpieces, decorative initials.  Fine copy in contemporary full tree calf, triple gilt-framed panels, gilt-ruled and floriate spine, label, marbled edges and endpapers, silk bookmark