WEST SIDE STORY. Etter ein idé av Jerome Robbins. Til norsk ved Hartivig Kiran.

. .

241650

På lager