(WESSEL, JOHAN HERMAN) Johan Herman Wessel og Norge. Utgitt i anledning av 200-årsdagen for hans fødsel den 6. oktober 1942 under redaksjon av W. P. Sommerfeldt.

. .

405720

På lager