(VOSS) Gamalt frå Voss. Hefte XIX.

. .

51047

På lager