Petter Bergman

Varje skiftande gestalt.

. .

246338

Häfte nr. 5 i Metamorfos’ lyrikserie. ‘Denna upplaga av Petter Bergmans “Varje skiftande gestalt” är utgiven i etthundra exemplar, signerade av författaren samt försedda med två stycken linoleumsnitt av Erik- Gunnar Olson. Detta exemplar bär ordningsnumret 41. Stockholm, februari 1952.’

På lager