HENNY HARALD HANSEN

Våre klær gjennom tidene. Tegnet av Ebbe Sunesen, Mogens Bryder og Kaj Nørregaard. Norsk utgave ved Helen Engelstad.

. .

13596

Noe skrapet langs kantene, ellers et fint eksemplar

På lager