L PONTOPPIDAN

Udtog af Krigskunstens Historie. Til Brug ved Undervisningen i Officerskolens næstældste Klasse. Ved…Kapitain i Fodfolket. Trykt som Manuskript.

. .

219527

Ded. fra L. Pontoppidan til L. N. Schlepperell på tittelbladet.

På lager