(TYREN, CARL WILHELM) FORURENSNINGSLOVEN OG FORSKRIFTENE TIL LOVEN I PRAKSIS med kommentarer av Carl Wilhelm Tyrén. Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall, sist endret 16. juni 1989, forskriftene til loven med veiledninger, relevante dommer, rundskriv samt SFT’s publikasjoner m.m.

. .

50390

Navn på sm.tittelbl.

På lager